Woordenlijst

 • A

  Aangetast spinthout
  Spint met aantasting van biologische aard
  Aangetast spinthout
  spint met aantasting van biologische aard
 • B

  Balk
  Stuk hout met grote doorsnede dat wordt gebruikt in de bouw, voor timmer- en schrijnwerk
  Blokdeel
  evenwijdig gezaagd hout met wan over de totale lengte op een of twee zijvlakken
  Boorgat
  wormgang, wormsteek met een diameter die meestal niet groter is dan 2 mm
  Bruinrot (bij eiken)
  biologische aantasting van het eiken kernhout op stam, in een vroeg stadium gekenmerkt door een vlamvormige, bruinachtige verkleuring
  Bruinstreperig(heid)
  verkleuring onder de vorm van bruine gevlamde strepen. Komt enkel voor op stam na het vellen van de boom
  Buitenbetimmering
  Systeem van houten gevelelementen, dat wordt bevestigd op een secundair houten geraamte
 • D

  Dakspar
  Balk waarop de latten worden bevestigd die een dakbedekking dragen
  Dode/losse kwast
  kwast waarvan minder dan 1/4 van de omtrek vergroeid is met het hout in het vlak van de doorsnede
  Doorgezaagd hart
  zaaghout met merg dat zichtbaar is over een deel of over de totale lengte van het vlak of zijvlak
  Draad
  algemene richting van de vezels
  Draagvermogen
  Vermogen van een stuk grond, van een steunelement, om lasten te dragen, om druk op te vangen
 • E

  Eindscheurn kopse scheur
  scheur die in het kopse eind van het hout ontstaat en tot aan een vlak of zijvlak kan reiken
 • F

  Fries
  gekantrecht hout met een dikte van 27 mm, een breedte die, opgaand per 10 mm, variëert van 50 tot 90 mm en een lengte die, opgaand per 50 mm, variëert tussen van 250 tot 2100 mm
 • G

  Gedeeltelijk vergroeide kwast
  kwast waarvan ten minste 1/4 maar niet meer dan 3/4 van de omtrek vergroeid is met het hout in het vlak van de doorsnede
  Geïndustrialiseerd spant
  Kleine spant die, in een geïndustrialiseerd dakgeraamte, op vaste afstand van elkaar (meestal 60 cm) worden geplaatst en met metalen verbindingsplaten onderling verbonden worden
  Gekantrecht hout
  zaaghout met rechthoekige doorsnede dat wan kan bevatten
  Gelijmd gelamelleerd hout
  Deze techniek bestaat in de constructie van lange en heel sterke balken of palen, door samengekleefde houten lamellen op mekaar te leggen. Deze plankjes worden aan de twee breedste zijden bestreken met lijm en in een speciale pers samengevoegd. Aangezien
  Gevelbekleding
  Bekleding van de buitenzijden van een gebouw (vb. : gevelstenen, buitenbetimmering, ….)
  Gevierkant hout
  grote secties vierkant of haast volledig vierkant gezaagd hout
  Gezonde/gave kwast
  kwast die geen sporen van rot vertoont
  Gording
  Horizontaal stuk van een dakgeraamte waarop de sparren rusten, gebruikt in een traditioneel dakgeraamte
  Groep kwasten
  tussen de kwasten onderling is geen normaal vezelverloop waarneembaar
 • H

  Haarscheur (windbarstje)
  korte, dunne, ondiepe scheur
  Hartscheur
  een radiale eindscheur vanuit het merg
 • I

  Ingesloten hart
  zaaghout met merg dat niet zichtbaar is in de vlakken en de zijvlakken
  Inheems hout
  hout afkomstig van bomen die in Europa groeien
 • K

  Kattenpoot/groep pitkwasten
  groepering van pitkwasten die dicht bij elkaar liggen
  Kernhout
  binnenste zone van het hout in de boom zonder levende cellen of waar geen sapstroom meer is
  Kleinste plaatbreedte (minimum deelvak)
  de breedte gemeten in het smalste deel van het kleinste van beide vlakken van een blokdeel
  Knoest
  Uitwas op de stam of de takken van sommige bomen
  Kopshout
  Hout gezien op het dwarse vlak van de boom, via een loodrechte doorsnede op de as ervan. Hierop zijn de jaarringen te zien als concentrische ringen
  Kwast
  in het hout ingesloten deel van een tak
 • L

  Lambrisering
  Houten wandbekleding in een vertrek, bestaande uit getande panelen of planken
  Latei
  Houten of stenen draagelement dat wordt aangebracht boven een venster- of deuropening
 • M

  Maanring (vals/dubbel spint)
  aanwezigheid in het kernhout van een volledige of gedeeltelijke groeiring met de kleur en de eigenschappen van spinthout
  Merg (hart)
  zone binnen de eerste groeiring van een stam en bestaande uit voornamelijk zacht weefsel
  Meskant zagen van hout
  Verzagen van hout tot scherpkantige balken
  Metalen verbindingsplaten
  Metaalplaatjes die zodanig uitgehamerd zijn dat ze punten krijgen. Ze worden aan weerszijden van de stukken geplaatst bij de assemblage van een geïndustrialiseerde spant.
 • O

  Oppervlakkige scheur
  scheur die door klassiek schaven zou moeten verdwijnen en dien minder dan 2 mm diep is
 • P

  Pitkwast
  gezonde, ronde of ovale, vaste of gedeeltelijk vergroeide kwast met een diameter van maximaal 5 mm
 • R

  Ringscheur
  scheur die de groeiring volgt
  Rondhout
  Gevelde, gesnoeide, ongeschilde boom
  Rood hart (bij beuken)
  rode of bruine, scherp afgetekende verkleuring van het centrale deel van beukenhout
  Rot
  ontbinding van het hout door schimmels of andere micro-organismen resulterend in zacht hout, progressief verlies aan gewicht en aan sterkte, vaak met een wijzigende textuur en kleur
 • S

  Schaaldeel
  de eerste en de laatste plank die uit een boom gezaagd worden en die aan 1 zijde rond blijven
  Scheluwte
  spiraalachtige vervorming van het stuk hout
  Scheur in het vlak
  scheur zichtbaar op het vlak die kan doorlopen tot aan de eindvlakken
  Scheur in het zijvlak
  scheur zichtbaar op het zijvlak die kan doorlopen tot aan de eindvlakken
  Scheur:
  scheiding in de houtvezels in de lengterichting
  Schotelvorming
  vervorming van het stuk hout in de breedterichting
  Sorteren
  Verwerken van gevelde bomen tot bruikbare producten voor de koper
  Spint
  Jong gedeelte van de boom, het nog niet volgroeide hout, dat aan de rand van de stam ligt, tussen het harde hout (kernhout) en de schors
  Spinthout
  buitenste zone van het hout in de boommet levende cellen die de sapstroom leiden. Vaak, maar zeker niet altijd, bleker van kleur dan het kernhout
  Spiraaldraad
  spiraalvormig verloop van de draad rond het merg
  Sponning
  Groef die wordt aangebracht in een plaat of een stijl om er een ander stuk in te klemmen
  Stère
  Maat die overeenstemt met 1 kubieke meter brandhout
  stervormige scheur
  het geheel van 2 of meerdere hartscheuren
 • T

  Textuur
  visuele eigenschap van het hout, bepaald door zijn anatomische structuur, de breedte en regelmatigheid van van de groeiringen
  Traditioneel spant
  Driehoekige verbinding van balken die in een dakgeraamte op vaste afstand van elkaar (meestal tussen 4 en 6 meter) worden geplaatst, om de dakvlakken te ondersteunen
  Tussenschors
  schors die geheel of gedeeltelijk door het houtweefsel is ingesloten
 • U

  Uitslepen
  Afvoer van omgehakte bomen met paarden of tractoren die vaak uitgerust zijn met lieren
 • V

  Verkleuring van hout
  verandering van de natuurlijke kleur van het hout zonder verlies aan sterkte van het hout. De verkleuring kan het gevolg zijn van schimmelaantasting, weersomstandigheden, contact met metalen, enz
  Vervorming
  vormverandering van het zaaghout veroorzaakt door bewerking, droging of stockage
  Verzakking
  Het zich zetten, het inzakken onder zijn eigen gewicht
  Vezelverloop (draadverloop)
  afwijking van de vezelrichting ten opzichte van de lengteas van het hout
  vlak bij zaaghout
  1 van de breedste, tegenover elkaar staande longitudinale vlakken van gekantrecht hout of 1 van de longitudinale zijden bij een vierkant gezaagd stuk
  Voorbewerkt hout
  hout op lengte gezaagd met een vochtgehalte gelijk aan eindgebruik en/of machinaal bewerkt op een of meerder vlakken
  Vorstscheur
  scheur die ontstaat in de boom door vorst en die vanuit het spint naar het merg toeloopt, de barst is aanzienlijk in longitudinale zin
  Vuur
  vroeg stadium van schimmelaantasting gekenmerkt door streperige verkleuring of vlekken in het hout, de algemene textuur en sterkte van het hout blijft min of meerbehouden. Is reeds aanwezig voor het vellen of onstaat tijdens het stockeren
 • W

  Wan(kant)
  zaaghout met aanwezigheid van de ronding van de stam, met of zonder schors
  Warrige draad
  onregelmatig, grillig, gegolfd draadverloop
  Waterafvoer
  Afleiding van water van de ene plaats naar de andere
  Windverband
  In een dakconstructie zorgt de triangulatie van de elementen voor het opnemen van de windbelasting
  Witte (worm)steken
  boorgaten waarvan de wanden de kleur van het omringende hout hebben
 • Z

  Zaagblok (Bool)
  geheel van blokdelen, die na het evenwijdig verzagen van de stam terug samengebracht worden zonder de schaaldelen
  Zachte/rotte/ontaarde kwast
  kwast die aangetast is door schimmel
  Zijvlak
  1 van de beide smalste, tegenover elkaar staande longitudinale vlakken van gekantrecht hout
  Zwarte (worm)steken
  boorgaten met zwart gekleurde wanden, de zwarte verkleuring wijst op een niet langer actieve aantasting
  Zwartstreperig
  donkere zone rond een groeiring bij sommige loofhoutsoorten, komt voor onder vorm van zwarte strepen op zaaghout