Downloads

Impact van verblauwing op het hout en de verzaging van vurenhout

Samenvatting van een artikel dat de impact van verblauwing op de mechanische eigenschappen van vurenhout weerlegt. Document geschreven in 2019 door Henin J.-M. en Jourez B. (Laboratoire de Technologie du Bois du Service Public de Wallonie),  Lesire C. en Pollet C. (asbl Geprofor), Hébert J. (Gembloux Agro-Bio Tech, ULG).

De Belgische zagerijsector

Deze brochure is het resultaat van een doorlichting van de zagerijsector tussen 2008 en 2011 en geeft een gedetailleerde beschrijving van de sector. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nationale Federatie der Zagerijen in het kader van het Europese programma Regiowood.

CE-markering van houten gevelbekledingen en lambriseringen

Kom alles te weten over de verplichte CE-markering van gevelbekledingen en lambriseringen in hout in dit document.

Aanbevelingen voor het onderhoud van houten terrassen

Een nuttig document boordevol informatie over hoe u best uw houten terras onderhoud om er jarenlang optimaal van te kunnen genieten.

Houtbouw in België 2015-2016

Dit onderzoek is het vervolg op de enquêtes uit 2012 en 2014 en geeft een stand van zaken van de houtbouwsector in België.

Houtbouw in België 2011-2014

Dit onderzoek is het vervolg op de enquête uit 2012 en geeft een stand van zaken van de houtbouwsector in België.

Tabel met houtsoorten voor buitentoepassingen.

Niet-exhaustieve lijst met houtsoorten en hun eigenschappen, die geschikt zijn voor gevelbekledingen, terrassen of schrijnwerk. Deze tabel werd opgesteld door de Belgische Wetenschappelijke Raad voor het Hout.

Houtbouw in België 2011-2012

Het onderzoek werd uitgevoerd door Hout Info Bois en geeft een stand van zaken van de houtbouwsector in België.